Producció de continguts:
Isidre Rosich

Redacció:
Elena Cornellana
Xavier Cruz
Patrícia Burgos

Realització:
Xavier Casillanis
Kepa Mendizabal

Veu en off:
Pep Bermúdez

Serveis artístics i tècnics de Televisió de Catalunya