Arqueologia

"Sota terra" excava a l'Alt Empordà

L'equip del programa s'interessa per la poc coneguda ciutat grega de la Ciutadella de Roses. Quin és el seu origen? D'on venien els grecs que s'hi van establir? Era un simple barri o una ciutat emergent?

Diumenge 25 de març, l'equip de "Sota terra" es desplaça fins a l'Alt Empordà per parlar de la presència a la comarca de grecs i romans. Primer, amb l'estrena d'un capítol que investiga d'on venien els grecs que van fundar Roses i, a continuació, amb una visita a la ciutat d'Empúries.

Roses: la porta d'entrada dels grecs a Catalunya

La imponent Ciutadella de Roses, construïda al segle XVII i usada fins a mitjans del segle XX, conté esglésies, poblat medieval, ciutat romana... I, sí, una interessant ciutat grega, incipientment excavada i poc coneguda fora del món dels historiadors.

L'equip de "Sota terra" buscarà en aquest espai els orígens d'aquesta ciutat grega. D'on venien els grecs que es van establir a Roses? Hi ha diferents hipòtesis: uns diuen que  d'Empúries, uns altres creuen que venien de Marsella i uns altres aposten per una invasió de l'illa de Rodes.

En tres dies buscaran les restes de la presència grega a Roses per establir-ne la procedència i determinar, també, les dimensions de la ciutat: era un simple barri o una  ciutat emergent?

Empúries: La ciutat i el mur, eixample o gueto

En aquest capítol, inicialment, l'equip de "Sota terra" focalitza l'atenció en dos aspectes de la ciutat romana d'Empúries. Volen saber si la trama urbana rectangular ja excavada té continuïtat per la part del recinte que encara mai s'ha excavat (és a dir, si la quadrícula de carrers és molt més gran del que se sap fins ara), i també volen confirmar o no que hi havia un misteriós mur que dividia en dos la ciutat romana d'Empúries.

Una muralla de la qual avui queden poques restes visibles. Volen buscar, doncs, en l'Empúries mai no excavada per extreure'n conclusions potents: confirmem, com es creu, que l'Empúries romana era molt més gran que el que sabem ara? S'estructura en una quadrícula gegantina i absolutament regular? Tenia, però, un misteriós mur que la separava en dos? I si de passada troben àmfores, estàtues, mosaics, estris de cuina o qualsevol resta arqueològica, molt millor!
Anar al contingut