El web, el gran impuls

Prop de 700 reportatges del "30 minuts", al web del programa

Al "30 minuts", hem volgut que aquest 25è aniversari es caracteritzés per l'any del gran impuls al web del programa.

Amb el suport indispensable d'Interactiva s'ha redissenyat completament, d'acord amb la nova imatge del programa, i s'ha convertit en una eina eficaç per a la recerca de reportatges i de tota la informació relacionada amb el programa.

En un futur que ja estem construint ara mateix, el web passa a ser una font d'informació complementària a la pantalla de televisió. Un lloc on s'està incorporant material extra de molts dels reportatges perquè l'espectador accedeixi a una informació més completa i extensa sobre els temes dels reportatges emesos regularment cada diumenge.

De fet, durant els mesos que fa que està "online", el nou web ha experimentat un creixement mitjà de navegadors únics del 66% respecte al mateix període de l'any passat.

Però el gran repte per aquest aniversari -i que no té cap referència pròxima en el panorama televisiu internacional en el gènere del reportatge- és la inclusió al web del fons documental històric del "30 minuts". És a dir, de tots els reportatges fets des del 1984 fins ara, dels drets d'emissió dels quals disposem per internet i sobre els quals no pesi cap afectació personal que n'impedeixi la reemissió.

La vocació del programa és que els reportatges tinguin vida més enllà de la seva emissió i entronquin amb la funció social que TVC entén que ha de tenir el "30 minuts" i, de fet, la professió periodística: la de servir tots els col·lectius de la societat civil interessats a analitzar un web del "30", que serà una eina educativa eficaç i d'abast immediat i permanent.

Ha estat un treball d'una gran envergadura documental i tècnica. Una tasca coordinada entre diversos departaments de la casa perquè els diferents formats i "llenguatges" tècnics es parlessin -cal tenir en compte l'antiguitat d'una gran part del material- per trobar un idioma comú al web. Actualment hi ha prop de 700 reportatges incorporats a la nostra pàgina, és a dir, més de 400 hores de vídeo. Això ha suposat més de 4 mesos de feina per a tots els companys involucrats. Interactiva ha treballat estretament amb l'organització documental del projecte a càrrec d'Agnès Lucena, d'Imma Rull, i d'Imma Panyella. La digitalització ha estat a càrrec de Josep Antón Palacios, Jordi Monico, Sebastià Gómez, Marc Alvaro, Pepa Osete, Joan Blanco i Toni Mula.

L'assessorament lingüístic l'han fet Josep Cornudella, Joan Rossinyol, Ernest Rusinés i Anna Vila.

Amb el suport dels serveis tècnics i humans de CCRTV Interactiva. El disseny del web és de Salva Fabra (Toxicola.com).
Anar al contingut