Les drogues més insegures al "30 minuts"

El director del "30 minuts", Carles Solà, glossa què són les NPS (noves substàncies psicotròpiques) de què parla el reportatge de la BBC "Són segures les meves drogues?"
Esnifant cocaina

Què són les noves substàncies psicotròpiques (NSP)? Segons la definició que en va fer l'Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte, fa sis anys, es tracta de "substancies d'abús, bé siguin en la seva forma pura o en preparat, que no són controlades per la Convenció Única del 1961 sobre Estupefaents ni pel Conveni sobre Substàncies Psicotròpiques del 1971, que intenten emular les drogues convencionals i que poden suposar una amenaça a la salut pública". Sobre aquest tipus de substàncies tracta el "30 minuts" "Són segures les meves drogues?", d'aquest diumenge, 10 de febrer.

De fet, no es tracta de substàncies noves en el sentit literal de la paraula perquè, en alguns casos, van ser sintetitzades fa 40 anys, però la majoria han aparegut al mercat més recentment i això les ha fet molt més visibles, i també s'han fet visibles les conseqüències que tenen per als consumidors.

Les NSP més venudes en el mercat de les drogues són els cannabinoides sintètics, catinones sintètiques, la mefedrona, també coneguda com a "miau-miau" i substàncies del tipus fenciclidina. Totes aquestes substàncies tenen un efecte estimulant i algunes són al·lucinògenes.

Aquestes i totes les altres drogues tipus NSP són distribuïdes per canals legals, principalment per internet i sempre acompanyades de l'etiqueta "no aptes per al consum humà".

L'extensió i les conseqüències del consum de drogues adulterades i de NSP no se circumscriu, però, a la Gran Bretanya, a Irlanda o als Països Baixos, sinó que és cada cop més habitual al conjunt d'Europa. A Catalunya, ja fa més de 20 anys que Energy Control, un projecte de l'Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), es dedica a analitzar, a les portes de discoteques i locals de lleure i al moment, tota mena de drogues que s'hi consumeixen.

Els últims anys, aquesta entitat ha detectat un augment de NSP i ha activat diverses alertes entre els consumidors i les administracions, sobretot de l'àmbit sanitari.

Energy Control va analitzar l'any passat a Catalunya un total de 2.610 mostres, de les quals 109 eren noves drogues psicotròpiques. En el conjunt d'Espanya es van analitzar 4.237 mostres, de les quals 220 eren NSP. Això vol dir que, d'aquests nous tipus de substàncies, la meitat es van detectar a Catalunya. Això va comportar un total de 38 alertes al Sistema Espanyol d'Alerta Primerenca (SEAT), 14 de Catalunya.

Tot i que la demanda explícita d'aquest tipus de drogues sintètiques al nostre país és relativament baixa, cada cop amb més freqüència es troben NSP al mercat com a productes que es fan servir per adulterar o substituir altres substàncies convencionals com ara la cocaïna, l'èxtasi o l'LSD. En aquest sentit, el consum d'aquestes substàncies està provocant un seguit d'intoxicacions i morts.

L'any 2017, als Estats Units, es va batre un nou rècord de morts per sobredosi i consum de drogues adulterades. És el que es coneix com "la crisi dels opioides". 72.000 persones van perdre la vida, segons dades del Center for Disease Control and Prevention (CDC), cosa que significa un augment del 10% respecte al 2016.

Els perquès d'aquesta epidèmia són principalment que les drogues que es distribueixen són més letals, com el fentanil, responsable principal d'aquesta tragèdia, i també per l'augment de consumidors.

El fentanil és una droga sintètica que es fa servir tant com a analgèsic com en l'anestèsia i que té una potència unes 77 vegades superior a la morfina. Aquesta substància ha guanyat espai a l'heroïna, tot i que de vegades es fa passar per aquesta droga, perquè és més barata de produir. El que passa és que com que és molt més potent que l'heroïna, fa augmentar moltíssim el risc de sobredosi. També s'ha trobat barrejat amb cocaïna, metamfetamina i benzodiazepines.

El Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de Sanitat ja va publicar, l'any passat, una alerta sobre la detecció d'opioides sintètics a Espanya.

El "30 minuts" "Són segures les meves drogues?" s'endinsa en el món de les persones usuàries d'aquestes drogues sintètiques, i també de qui les fabrica i distribueix, a la Gran Bretanya, que és, de tot Europa, on més es venen. Ho fa a través de la Brianna Price, una DJ canadenca, que va prendre drogues fins que la seva parella va estar a punt de morir per haver consumit cocaïna adulterada amb un desparasitador per a animals.  

Mentre es mantingui la manca de regulació d'aquestes noves substàncies psicotròpiques, iniciatives com ara Energy Control són absolutament necessàries, ja que faciliten el servei d'anàlisi de drogues perquè les persones que en consumeixen en coneguin la composició i els seus efectes i, amb aquesta informació, s'ho repensin abans de fer-ho.