Anar a la navegació principal

Anar a la navegació secundària

Procediment de selecció de les direccions dels mitjans de la CCMA

Resolució del procediment públic de selecció de candidats per cobrir els càrrecs de director o directora dels mitjans de televisió i de ràdio de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

El Consell de Govern de la CCMA ha escollit, en data 25 de juliol del 2022, Sigfrid Gras i Salicrú com a director de TV3 i Jordi Borda Marsinyach com a director de Catalunya Ràdio.

D'acord amb les bases de la convocatòria, el Consell ha valorat els perfils professionals dels candidats presentats i les seves propostes de model estratègic i d'objectius per als mitjans, amb l'assessorament de la Comissió de Valoració nomenada per a aquest procediment.

La renovació de les direccions de TV3 i Catalunya Ràdio forma part de la reestructuració organitzativa per impulsar la transformació de la Corporació que ha de permetre redissenyar les estratègies dels mitjans públics de comunicació per impulsar una oferta global de continguts i serveis adaptada a noves tendències de consum i llenguatges.

Sigfrid Gras i Salicrú
Projecte per al mitjà televisió

Jordi Borda Marsinyach
Projecte per al mitjà ràdio

 

 

Convocatòria del procediment públic de selecció de candidats per cobrir els càrrecs de director o directora dels mitjans de televisió i de ràdio de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Tal com estableix la Llei de la CCMA, es convoca un procediment públic de selecció de candidats a les direccions de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio.  

El Consell de Govern ha aprovat, en la sessió del 27 d'abril, les bases d'aquesta convocatòria, en què s'especifiquen els requisits i el perfil professional que es demanen en les candidatures, així com els mèrits i l'experiència professionals.  

Les diferents fases del procés de selecció també queden establertes a les bases, de manera que la convocatòria s'obre amb la publicació de les bases i el termini de presentació de candidatures estarà obert fins al 13 de juny a les 14.00. El procediment haurà de quedar resolt abans del 30 de setembre.

Les bases estableixen l'exigència de presentació d'un projecte com a proposta de model estratègic i d'objectius per a l'organització, la gestió i l'actuació del mitjà, d'innovació i de transformació digital. El projecte amb la proposta que es presenti haurà d'estar en concordança amb els principis bàsics del document "Projecte per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals", consensuat pel Consell de Govern.  

Resolució de 27 d'abril de 2022, per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la convocatòria del procediment públic de selecció de candidats per cobrir els càrrecs de director o directora del mitjà televisió i director o directora del mitjà ràdio, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
 

Informació addicional:  

 

* Esmena d'error material  28 04 2022

Anar al contingut