La precarietat laboral dels joves, a "Latituds"

El dilluns 30 d'octubre, a les 22.00, el 33 emet un nou episodi d'aquesta temporada de "Latituds", "Precarietat laboral juvenil", en què s'analitzarà aquesta situació en què molts joves viuen instal·lats, encara que tinguin feina. Són els sacrificats d'un model de sortida de la crisi plasmat en la reforma laboral.

A canvi de ser de les generacions més formades, han rebut contractes temporals, jornades parcials i sous que no arriben als 1.000 euros. No poden tenir una trajectòria laboral contínua, ni generar prestacions ni subsidis. No poden emancipar-se, i la taxa de natalitat és de les més baixes. Això afecta el futur de la nostra societat, cada cop més envellida.

Els joves més formats tenen la possibilitat de l'emigració; els que han abandonat els estudis encara són més vulnerables. Davant de taxes d'atur juvenil que han arribat a ser del 47%, la Unió Europea va engegar el Programa de Garantia Juvenil, que ha tingut resultats qüestionables.

"Latituds" és un programa que vol fomentar la reflexió i el debat sobre les activitats que poden millorar el món, donant visibilitat als que impulsen solucions concretes a través de projectes sobre el terreny. El programa segueix amb especial atenció projectes d'entitats socials, i compta amb la col·laboració de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

 

tv3.cat/latituds

facebook.com/latituds

twitter.com/latituds