La CCMA rep les actes d'inspecció per l'IVA dels anys 2015 a 2017, amb un impacte de 125 milions

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha signat amb disconformitat les actes de reclamació de l'Agència Tributària per aquest període, corresponent a la segona fase de la crisi de l'IVA, i presentarà al·legacions i recursos administratius.

La CCMA ha rebut finalment les actes d'inspecció de l'Agència Tributària corresponents a la reclamació de l'IVA pel període que va del gener del 2015 a l'octubre del 2017. En concret, es reclamen 102.652.383 d'euros en concepte d'IVA més 13.156.597 euros d'interessos de demora. A aquesta quantitat, cal d'afegir l'import de les devolucions a la CCMA d'aquest mateix període que van quedar pendents de retornar i que són 8.955.875 euros. En definitiva, el cost total que suposa per a la Corporació aquest segon període del conflicte de l'IVA és de 124.764.854.

Les actes d'Hisenda modifiquen les quotes de la CCMA en base al criteri de que les aportacions que rep regularment de la Generalitat de Catalunya per finançar la seva activitat constitueixen una contraprestació de servei i, en conseqüència, comporten l'obligació de facturar l'import equivalent amb repercussió d'IVA. La inspecció no atribueix a la Corporació la responsabilitat tributària perquè entén, al seu criteri, que l'ens públic audiovisual ha fet una "interpretació errònia disculpable".

La CCMA ha signat l'acta amb disconformitat, ja que no comparteix el criteri aplicat per la inspecció, i presentarà les al·legacions i recursos administratius corresponents.

ccma.cat