Informe del director general a la darrera reunió del Consell d'Administració de la Corporació

El Consell d'Administració de la Corporació ha celebrat avui, dia 22 de gener, la seva darrera reunió, a l'espera que demà, el Parlament de Catalunya, nomeni els membres del nou Consell de Govern.
El director general, Joan Majó, ha confirmat, un cop més, la seva decisió de no ser candidat a director general per a la nova etapa i, alhora, ha anunciat que es posarà a disposició del nou Consell de Govern i especialment del nou president, per tal d'assegurar una transició sense dificultats i profitosa per a la Corporació. També ha aprofitat per acomiadar-se del Consell i fer un balanç ràpid d'aquests quatre anys de gestió, dels quals ha destacat: - El manteniment el 2007 del lideratge quantitatiu de Catalunya Ràdio amb una xifra diària de 535.000 oients, segons l'EGM (602.000, segons el Baròmetre), a una distància de 56.000 (140.000, Baròmetre) respecte la SER i de 222.000 (332.000, Baròmetre) respecte a RAC 1. - El manteniment del lideratge quantitatiu de les emissores de TVC que l'any 2007, tot i haver patit una davallada, fruit de la fragmentació i l'entrada de nous canals, han aconseguit una quota conjunta d'audiència de 20,7, la més alta aconseguida per un grup de comunicació. - El manteniment del lideratge qualitatiu tant de la ràdio com de la televisió, segons l'estudi d'opinió pública del CAC, ja que tant l'una com l'altra són considerades les emissores preferides, les més escoltades, les més imparcials i les que tenen millor programació en conjunt. - La posada en marxa durant aquests quatre anys de: quatre canals de TDT, el servei 3alacarta per Internet, l'emissora iCATfm, les emissions en alta definició, el portal educatiu edu3.cat, i el nou portal de notícies 3cat24.cat. - El control del creixement del volum de personal de les empreses. S'ha reduït 7,5 vegades la taxa de creixement. Durant el període 2000-2003, l'increment va ser de 161 persones per any de mitjana. Durant el període 2004-2007 el ritme de creixement ha estat de 22 persones/ any, amb un augment notable del nombre de canals i emissores. - L'eliminació total de l'endeutament. El 2004 la Corporació tenia un endeutament de 918 milions d'euros que es va reduir a 111 milions durant el 2007 i que actualment és zero. - El tancament amb superàvit del pressupost del 2007, que permet utilitzar 21 milions d'euros de romanent per fer front, durant el 2008, a dificultats que es preveuen com a conseqüència de despeses no conegudes en el moment de l'elaboració del pressupost del 2008. - L'obtenció del Segell de Bronze (2006) i de Plata (2007) que concedeix la prestigiosa European Foundation for Quality Management (EFQM) com a reconeixement dels progressos en la gestió de l'empresa. El director general ha agraït a tots els membres del Consell la seva col·laboració durant aquests anys i s'ha posat a la disposició de cadascun d'ells en tot allò que els calgui en les seves respectives activitats futures.