IB3 Televisió torna a Catalunya

A partir d'aquest matí els espectadors de Catalunya podran tornar a veure les emissions d'IB3, a través del canal IB3 Global. D'aquesta manera, es reactiva la reciprocitat entre Catalunya i les Illes Balears amb l'emissió compartida dels seus principals canals en tots dos territoris.

La reciprocitat de les emissions televisives entre Catalunya i les Balears s'ha tornat a recuperar avui, ja que des d'aquest matí els espectadors de Catalunya poden tornar a veure el canal IB3. Per la seva banda, els espectadors de les Illes Balears van tornar a rebre les emissions de TV3.cat, el 3/24 i el canal Super3/33 el mes de desembre passat.
 
A partir d'avui, els espectadors catalans ja reben les emissions d'IB3 a través del MUX1 de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que també inclou TV3, Super3/33, Esport3, 3/24 i les emissores de Catalunya Ràdio. En concret, el canal que es pot veure és IB3 Global, l'equivalent al canal TV3cat.
 
Alguns aparells de televisió sintonitzen automàticament els nous canals de televisió, així que no caldrà fer-hi res per poder veure IB3 Global a partir d'ara. Si no és així, cal buscar de manera manual aquest canal, a través del comandament a distància del televisor.
 
La Generalitat de Catalunya i el Govern Balear van signar l'acord de reciprocitat de les emissions de les televisions públiques TV3 i IB3 el 22 de gener del 2009, amb l'objectiu de crear un espai de televisió en català. L'1 de novembre del 2012, però, IB3 es va deixar de veure a Catalunya. Pel que fa a les Illes Balears, el 31 de març del 2015 es van deixar d'emetre el 3/24 i el Super3/33, i només es va mantenir TV3cat. Aquestes emissions es van recuperar el mes de desembre passat gràcies a la multiplexació estadística del canal múltiplex de les Illes Balears, un sistema que permet augmentar la qualitat del senyal i el nombre de canals de televisió del múltiplex.
 
ccma.cat