Els informatius de Catalunya Ràdio i TV3, els més plurals segons el CAC

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), l'autoritat independent de regulació audiovisual de Catalunya, ha fet públic avui l'Informe sobre l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, corresponent al període setembre-desembre del 2018, segons el qual Catalunya Ràdio i TV3 són els mitjans que van recollir més diversitat de veus polítiques en el seus informatius.

Segons l'"Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya" fet públic avui, els informatius de Catalunya Ràdio van ser els que van recollir més pluralitat de veus polítiques. Els segons informatius amb més pluralitat de veus van ser els de TV3. En concret, els informatius de Catalunya Ràdio van donar temps de paraula a 33 agrupacions polítiques i els de TV3, a 30. L'informe analitza l'observança del pluralisme polític de cinc mitjans catalans durant el tercer quadrimestre del 2018.

L'informe destaca que, arran de l'actualitat informativa, una gran part del temps de paraula als informatius es va concentrar en el govern de Catalunya i en el de l'Estat.

D'altra banda, TV3 i Catalunya Ràdio van ser els mitjans que més entrevistes van realitzar durant el període analitzat: 233, TV3, i 189, Catalunya Ràdio. I també són els que més diversitat de veus van oferir en aquestes entrevistes: 35, TV3, i 26, Catalunya Ràdio. Pel que fa al 324, va entrevistar 102 actors polítics de 23 agrupacions diferents.

En el gènere del debat, els mitjans de la CCMA també estan al capdavant del rànquing dels que més en van programar amb la presència d'algun actor polític: Catalunya Ràdio, 10, i TV3, 6, amb representants de 12 i 10 agrupacions diferents, respectivament. Quant al 324, va fer 1 debat amb representants de 7 agrupacions diferents.

L'informe també assenyala que la transmissió, de manera íntegra o parcial, de sessions plenàries de cambres legislatives i d'actes o comunicacions de governs, institucions, partits i d'entitats vinculades al debat polític és una pràctica habitual al 324 i a TV3. De setembre a desembre del 2018, van registrar 237, i 138 connexions en directe, respectivament. TV3 i el 324 també van ser els mitjans que van retransmetre més actes de forces polítiques diferents: 10.

El CAC destaca que la presència de les dones als mitjans baixa en relació amb el quadrimestre anterior i se situa entorn del 30%.

L'"Informe sobre l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Setembre-desembre del 2018" va ser aprovat en el Ple del Consell celebrat el 27 de febrer, per cinc vots a favor, un dels quals era concurrent, i un vot en contra amb vot particular.

ccma.cat