El Tribunal Econòmic Administratiu Central dona la raó a la CCMA en el litigi sobre l'IVA del anys 2012, 2013 i 2014

La decisió evita que la CCMA hagi de pagar 59,7 milions que se li reclamaven per aquest període, però no resol el conflicte que posa en perill la seva viabilitat.

El Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC), que depèn del Ministeri d'Hisenda, ha donat la raó a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en el primer dels tres conflictes oberts amb el Ministeri d'Hisenda sobre l'IVA, el que es correspon als anys 2012, 2013 i 2014. La resposta del Tribunal al recurs de la CCMA ha estat confirmar a l'ens públic audiovisual el dret a deduir la totalitat de l'IVA suportat en el desenvolupament de tota la seva activitat.

La decisió evita a l'ens públic català haver de pagar 59,7 milions d'euros corresponents al període 2012-2014 que l'Estat li reclamava, però està desvinculada de la crisi que posa en perill la viabilitat econòmica de la CCMA que deriva dels dos conflictes posteriors, el del període 2015-2017 i el que es va iniciar el novembre de l'any passat.

Aquest primer expedient que ara s'ha resolt estudia els exercicis del 2012, 2013 i 2014. La Inspecció de Tributs va emetre acords de liquidació amb un deute de 59,7 milions, els que ara el Tribunal Econòmic Administratiu Central considera que no s'ha de pagar, tal com defensava la CCMA.

El segon expedient estudia els exercicis del 2015, 2016 i 2017 fins al 10 de novembre. En aquest sentit, cal recordar que el 2014 el Congrés va modificar la llei de l'IVA i va fixar el criteri que defensava la CCMA. Per això, a partir del gener del 2015 l'Agència Tributària va començar a tornar les quotes de l'IVA suportat.

El 2016, però, Hisenda va tornar a canviar el criteri en el tractament de l'IVA als serveis de radiodifusió pública. El nou criteri abandonava la idea de dualitat en aquest servei i considerava que les subvencions havien de tenir un IVA del 21%. És per això que el 30 d'octubre del 2017 Hisenda inicia actuacions de comprovació i investigació pel concepte IVA a la CCMA per al termini que va del gener del 2015 fins a l'agost del 2017 a partir del nou criteri, i que es calculen en 147 milions d'euros. L'efecte immediat va ser que Hisenda no va tornar l'IVA a la CCMA, fet que compromet greument la capacitat pressupostària dels mitjans públics catalans.

Finalment, pel que fa al tercer conflicte, la llei de contractes del servei públic, aprovada el novembre de l'any passat, incorporava modificacions importants a la llei de l'IVA. Va entrar en vigor el 10 de novembre amb el criteri dels anys 2012 a 2014, és a dir, considera que no es pot deduir la part proporcional de l'IVA suportat equivalent al percentatge de les aportacions públiques sobre el total dels recursos. L'aplicació d'aquest nou criteri per a l'aplicació de l'impost comportarà, per al 2018 i en endavant, un nou impacte negatiu anual que, d'acord amb el plantejament d'Hisenda, seria de 20,4 milions d'euros per a la CCMA.

ccma.cat