El Ministeri d'Hisenda obre un nou conflicte de l'IVA amb la CCMA que amenaça la viabilitat dels mitjans públics

Les noves actuacions del ministeri, amb data 31 d'octubre i 9 de novembre del 2017, suposen un impacte global negatiu de 167,4 milions d'euros, amb greus efectes sobre els pròxims exercicis pressupostaris.

L'Agència Estatal d'Administració Tributària del Ministeri d'Hisenda (AEAT) ha comunicat a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) una nova acta d'inspecció sobre el conflicte de l'IVA. En aquesta ocasió, l'AEAT inicia la reclamació a la Corporació del pagament dels imports per deducció de l'IVA que s'ha efectuat durant els anys 2015, 2016 i 2017.

La CCMA expressa la seva disconformitat amb aquesta reclamació, així com la voluntat d'iniciar tots els procediments legals oportuns per defensar els interessos legítims de TV3 i Catalunya Ràdio. La CCMA fonamenta la seva disconformitat en el fet que aquesta reclamació del Ministeri d'Hisenda no està avalada per cap llei sinó exclusivament per un canvi de criteri de la mateixa administració tributària.

A hores d'ara, el Ministeri d'Hisenda ha iniciat el procediment perquè la CCMA aboni l'IVA per les aportacions que la Generalitat ha realitzat a la Corporació els anys 2015, 2016 i 2017. Així mateix, Hisenda ha paralitzat el pagament a la CCMA de l'IVA encara pendent de retorn de part del 2016 i, també, de l'import corresponent a l'exercici 2017. La suma d'aquestes actuacions entre el 2015 i el 2017 suposa un impacte global negatiu de 147 milions d'euros.

Aquesta actuació de l'Agència Tributària s'ha vist acompanyada amb l'aprovació d'una modificació de la Llei de l'IVA, publicada al BOE de 9 de novembre del 2017, amb un nou criteri per a l'aplicació d'aquest impost que comportarà, per al 2018 i en endavant, un nou impacte negatiu anual que, d'acord amb el plantejament d'Hisenda, seria de 20,4 milions d'euros per a la CCMA.

Amb això, el Ministeri d'Hisenda ha executat, amb data 31 d'octubre i 9 de novembre d'enguany, dues actuacions que comprometen greument la viabilitat de la CCMA.

Cal remarcar que la CCMA ha impulsat els darrers anys un pla de viabilitat per ajustar les seves despeses a la realitat de contenció pressupostària del sector públic de Catalunya, amb un esforç sense precedents en què s'han reduït les estructures directives, s'ha redimensionat la plantilla, s'han rebaixat els sous i s'han reduït fins al 50% les partides de continguts i d'inversions. Un esforç que s'ha fet sempre sense renunciar a mantenir el lideratge de les audiències, garantir la qualitat dels continguts i ser referència informativa, com correspon a la funció de servei públic de la Corporació.

Amb aquest esforç col·lectiu, la CCMA ha passat de gestionar-se amb 457,5 milions d'euros el 2010 a fer-ho amb 302,4 milions el 2017, fet que ha suposat una reducció del 34% dels recursos disponibles.

És per això que, després d'haver ajustat en 155 milions d'euros el seu pressupost dels darrers anys, aquesta nova exigència del Ministeri d'Hisenda suposa una greu amenaça per a la viabilitat de l'actual model de TV3 i Catalunya Ràdio, en imposar a la CCMA l'aplicació d'unes noves mesures de contenció en la despesa. Uns ajustos difícils, però, malauradament, forçats per la necessitat de garantir l'estabilitat pressupostària de la Corporació i les seves empreses, i que afectaran principalment les inversions en equipaments tècnics i continguts audiovisuals dels nostres mitjans.

No obstant això, i malgrat aquestes noves actuacions del Ministeri d'Hisenda, que s'afegeixen a les que afecten el període 2012-2014, des de la CCMA refermem el compromís per continuar reforçant les garanties de continuïtat i potenciació d'un servei de comunicació públic i de qualitat, al servei del nostre país.

 

ccma.cat

 

Anar al contingut