Comunicat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

El Consell de Govern de la CCMA segueix amb normalitat el procés de selecció dels candidats per proveir la plaça de director general d'acord amb els requisits establerts per la Llei.
A hores d'ara, el ple del Consell té previst examinar els candidats la pròxima setmana i fins aquest moment no descarta cap persona i està valorant amb independència i criteri professional tots els aspirants. D'altra banda, el Consell demana respecte per la seva feina i que no es doni cap credibilitat a les informacions que puguin filtrar-se des d'instàncies externes al propi Consell. Barcelona, 28 de març del 2008