Manual d'ús

2.1.2.2.1. Vocabulari especialitzat en esports

Recollim i difonem la gran riquesa lèxica i expressiva de l'àmbit esportiu, en molts casos provinent del llenguatge popular i del que genera el mateix esport. Seleccionem el lèxic més adequat segons el context de difusió de cada espai.

Per regla general, fem servir un vocabulari comprensible, lliure d'estrangerismes i de tecnicismes innecessaris, i també allunyat dels tòpics periodístics i dels sobreentesos.

En els espais esportius dins la informació general, limitem l'ús d'un vocabulari massa especialitzat: o bé prescindim dels tecnicismes o bé els expliquem perquè els pugui entendre tothom.

En programes, transmissions i magazins d'esports, la terminologia especialitzada hi té més cabuda que en la informació esportiva general perquè l'audiència potencial està més interessada en la matèria i en té més informació.

TEMES:
Material informatiu Llengua Interés informatiu Estigmatització Esports Diversitat
Anar al contingut