Manual d'ús

2.4.3. Usos lingüístics

El català és la llengua d'ús dels nostres mitjans. Els professionals, col·laboradors fixos i, en general, totes les persones contractades fan servir la llengua catalana en les intervencions per antena i en aquesta llengua es difonen els continguts, siguin de producció pròpia o no.

 

Fem servir el català amb els nostres interlocutors, sempre que ens entenguin, sigui quina sigui la seva llengua. Només de manera excepcional i motivada utilitzem altres llengües en la difusió.

En igualtat de condicions pel que fa al valor dels continguts que ens ofereixen donem prioritat a la presència de convidats, especialistes o testimonis que s'expressin en català. Aquesta preferència no ha de comportar cap mena de discriminació per als parlants d'altres llengües, no ha de perjudicar els continguts ni ha de distorsionar la realitat.

Procurem que els professionals que intervinguin per antena reflecteixin la diversitat dialectal dels diferents territoris del domini lingüístic.

Reflectim en els nostres continguts la realitat plurilingüe de la nostra societat i respectem l'expressió lingüística dels participants externs, que fan servir la llengua que prefereixin.

Fem ús dels mitjans tecnològics disponibles per oferir versions dels nostres continguts en altres llengües amb l'objectiu d'ampliar-ne la difusió.

En les relacions externes o els acords d'esponsorització o coproducció amb altres empreses o entitats busquem fórmules que garanteixin un ús de la llengua coherent amb els nostres principis d'actuació.

TEMES:
Llengua Llenguatge Qualitat Material informatiu Servei públic Rigor Valors
Anar al contingut