GUIA EDITORIAL

1.1.2.2.1. Ús

La llengua institucional dels mitjans de la CCMA és el català.
Els mitjans de la CCMA som una eina de promoció lingüística i cultural, i tenim la vocació de fomentar el coneixement i l'ús de la llengua catalana.
Els mitjans de la CCMA tenim el català com a llengua vehicular i, per tant, els nostres professionals fan servir la llengua catalana en les diverses plataformes de difusió de continguts.
L'aranès és la llengua pròpia de la Vall d'Aran. D'acord amb aquesta condició, garantim la difusió regular de continguts en aranès a través de totes les nostres plataformes.

TEMES:
MultiplataformaLlenguaAranès
Anar al contingut