GUIA EDITORIAL

1.2.2.8.1. Ús propi

Quan fem servir material d'arxiu per complementar una informació, ho indiquem a l'audiència.

Evitem l'ús repetitiu de material d'arxiu, especialment quan la reiteració pugui lesionar la imatge o la reputació de les persones o entitats que hi apareixen, o bé quan aquest material reculli circumstàncies de dolor o angoixa. Aquest ús és excepcional i té sempre una justificació.

 

TEMES:
InformacióDolorConsentimentSenyalitzacióArxiuReiteració
Anar al contingut