GUIA EDITORIAL

1.1.3.1.6. Ús correcte de la llengua

La CCMA té com a principi l’ús correcte de la llengua d’acord amb la responsabilitat social que els mitjans de comunicació tenim en aquest àmbit. Els professionals que tenen la llengua com a eina de treball són responsables de fer-la servir amb respecte, correcció i adequació a la diversitat de registres per garantir l’eficàcia comunicativa.

TEMES:
Llengua
Anar al contingut