GUIA EDITORIAL

1.1.1.2.7. Universalitat

Els continguts que difonem s’adrecen a tota la ciutadania, sense excloure persones ni segments socials per qualsevol altre motiu o circumstància.
Treballem per consolidar un espai català de comunicació i per ser un referent en aquest marc, en totes les nostres plataformes.
Garantim que tota la ciutadania pugui accedir als nostres mitjans.
Impulsem els estàndards tècnics que permetin seguir els nostres continguts.
Facilitem que les persones amb discapacitat auditiva, visual o de qualsevol altra mena puguin accedir als nostres continguts.

TEMES:
ValorsLlenguaPluralitatPaísMultiplataformaDiversitatDiscapacitat
Anar al contingut