Manual d'ús

2.1.1.2.4. Riscos i protecció dels periodistes

La integritat física dels nostres professionals preval per sobre del valor periodístic d’una informació. En situacions de risc i perill, avaluem tots els aspectes logístics i legals per minimitzar o reduir l’exposició dels professionals a situacions hostils.

Si en situacions de perill continuat, com guerres, catàstrofes naturals o pandèmies, els equips de professionals desplaçats requereixen sortir de la zona, la direcció del mitjà treballa per fer possible el seu trasllat a un lloc segur.

La cobertura d’algunes investigacions criminals, d’informacions relacionades amb grups terroristes o violents, o amb grups polítics radicals pot implicar uns riscos que tant els professionals com els responsables de les àrees implicades han de conèixer i tenir en compte a l’hora de decidir emprendre un treball periodístic.

TEMES:
InformacióImparcialitatServei públicRigorInterés informatiu
Anar al contingut