Manual d'ús

2.4.4.8.2. Restricció de les sigles poc conegudes

Abans de fer servir una sigla ens plantegem si té un ús prou comú entre l’audiència a què ens adrecem. Si no és així, no la fem servir, o, en tot cas, l’acompanyem d’una explicació que la faci comprensible.

   
Comença a Nova York una cimera de caps d’estat i de govern que pretén renovar el compromís dels ODM. Comença a Nova York una cimera de caps d’estat i de govern que pretén renovar el compromís dels Objectius del Mil·lenni.
El portaveu de Jutges per a la Democràcia no creu que el TSJC actuï amb intencionalitat política, però sí que l’acusa de fer una interpretació parcial de la sentència del TC sobre l’Estatut. El portaveu de Jutges per a la Democràcia no creu que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya actuï amb intencionalitat política, però sí que l’acusa de fer una interpretació parcial de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut.

L’ús de les sigles varia ràpidament, en funció de l’actualitat. Algunes duren poc temps, però d’altres acaben sent tan comunes que no requereixen presentació.

 
Pallapupas-Pallassos d’Hospital és una ONG / oenagé amb deu anys de trajectòria.

Acompanyem les sigles de context suficient, o bé, si l’ús de la sigla no ofereix avantatges, en prescindim i optem per denominacions més clares. No fem servir sigles que l’audiència no identifiqui immediatament, sobretot en textos orals.

   
Un dels pilots que van rescatar les BRIF diu que l’entrada dels helicòpters a la zona dels GRAF Lleida era impossible. Un dels pilots que van rescatar els bombers de Daroca diu que era impossible que els helicòpters entressin on van quedar atrapats els de Lleida.
Un dels pilots que van rescatar els bombers de les brigades de Daroca diu que era impossible que els helicòpters entressin on van quedar atrapats els membres dels grups de rescat de Lleida.
Un dels pilots que van rescatar els bombers de les BRIF de Daroca diu que era impossible que els helicòpters entressin on van quedar atrapats els membres dels GRAF, els grups de rescat de Lleida.

Sense perdre rigor ni precisió, en textos orals substituïm les sigles que no fem servir en llengua parlada per una denominació equivalent o una explicació, que no necessàriament ha de ser la sigla desplegada.

Sigla Els resultats de   les PAAU se sabran a partir del 23 de setembre.
Desplegament Els resultats de   les Proves d’Aptitud per a l’Accés a la Universitat se sabran a partir del 23 de setembre.
Explicació Els resultats de   les proves d’accés a la universitat se sabran a partir del 23 de setembre.
Nom popular Els resultats de   la selectivitat se sabran a partir del 23 de setembre.
TEMES:
Llengua Llenguatge Qualitat Material informatiu Rigor
Anar al contingut