GUIA EDITORIAL

1.2.3.9.2. Proporció informativa

Decidim la cobertura i el tractament informatiu de manifestacions i protestes en funció del seguiment i de la resposta social que generi la convocatòria. També apliquem aquest principi als actes amb un seguiment escàs o promoguts per col·lectius poc representatius, encara que tinguin elements impactants.
Si l’acte afecta un servei públic, informem de les molèsties que provoca als usuaris.

TEMES:
IndependénciaInformacióImparcialitatServei públic
Anar al contingut