Manual d'ús

2.4.6.1.5.6. Pronúncia de les xifres

A cada un dels constituents de la xifra li correspon una vocal tònica. En català central, la vocal dels compostos amb tres i set és una e oberta, i no una neutra.

   
EscrivimNo pronunciemPronunciem (en català central)
tres-centsTRaS-CÉNTS tr[?]s-centsTRÈS-CÉNTS tr[?]s-cents
set-centesSaT-CÉNTES s[?]t-centesSÈT-CÉNTES s[?]t-centes
TEMES:
RigorQualitatMaterial informatiuLlenguatgeLlengua
Anar al contingut