Manual d'ús

2.2.2.1. La prioritat de l'antena

A la ràdio, l’emissió, especialment si es tracta de programes o espais en directe, és prioritària per a tots els professionals, encara que no intervinguin en antena. Les necessitats de l’emissió tenen preferència per damunt de tot.

El realitzador, el personal de producció i el personal tècnic han de ser a l’estudi amb prou antelació per preparar el programa o espai. Els redactors han de tenir enllestits els textos segons l’ordre amb què hagin d’entrar en directe i revisats pels serveis lingüístics.

Els tècnics encarregats dels enregistraments han de disposar de la informació necessària, subministrada pel personal de redacció o producció, per poder prioritzar una gravació o una altra d’acord amb l’emissió en directe.

TEMES:
Rigor Qualitat Llengua Imatge corporativa
Anar al contingut