Manual d'ús

4.6.2.5.3. Les xifres en els titulars escrits

No escrivim les quantitats combinant números i lletres, tret que es tracti de milions.

 

   
Han votat 120 mil barcelonins

Han votat cent vint mil barcelonins

Han votat 120.000 barcelonins

 

 

 
La grossa reparteix 350 milions a Mataró