Manual d'ús

1.6.2. Valors en els continguts culturals i de divulgació

Oferim una visió àmplia i oberta de la cultura i el coneixement, entesos com el conjunt de manifestacions que formen el patrimoni cultural de les societats humanes.
 
Prioritzem la qualitat i la voluntat formativa i fomentem el debat social, el pensament crític, la capacitat de descoberta i l’intercanvi d’idees.
 
Prestem una atenció especial als continguts que contribueixen a la formació humanística, artística i científica, i que desperten l’interès i el gust per la cultura i el saber, especialment entre infants i adolescents.