Manual d'ús

1.1.1.5. Valor documental i patrimonial

Considerem de valor documental aquells materials visuals, sonors o escrits que en si mateixos poden tenir interès informatiu o significat històric, o que recullen fets poc transcendents, però que poden suscitar curiositat o sorpresa.

Podem seleccionar la informació d’acord amb l’impacte o interès d’unes imatges, d’unes fotografies o d’un document sonor o escrit. La força de determinats materials pot condicionar la tria de la informació i, fins i tot, prioritzar-ne l’ordre.