Manual d'ús

1.5.2.1. El tractament de les peces musicals a la ràdio

Radio

El tractament específic de la música depèn del canal, l’espai o la situació comunicativa concreta. Tot i així, s’ha de tenir en compte que la música és un producte d’autor, una obra de creació que mereix un respecte i un tractament digne.

En els canals i els espais especialitzats, emetem senceres les peces musicals. Si per algun motiu no les emetem íntegrament, les editem per evitar que quedin tallades de manera brusca.

 

Per regla general, en la difusió musical especialitzada no superposem veu a la música. Si ho hem de fer, no parlem per sobre de la interpretació vocal ni la trepitgem amb la presentació o el comiat.