Manual d'ús

4.2.2.3. La responsabilitat lingüística de la redacció