Manual d'ús

2.2.5.1.1. Recursos radiofònics identificatius

Radio

Identifiquem els programes o espais amb una sintonia o bé amb una careta d’entrada i de sortida que responen als criteris estètics, estilístics i de qualitat de les nostres emissores. Per separar continguts o blocs temàtics o bé per distingir la publicitat dels continguts propis fem servir indicatius, cops o separadors que, a més, identifiquen l’emissora, el programa o l’espai.