Manual d'ús

2.2.6.2. Interrupció i alteració de la programació