Manual d'ús

1.3.6. Ficció

En els nostres mitjans, la ficció, en qualsevol gènere i format, té com a objectiu principal entretenir i arribar al màxim nombre de persones, a més de generar emocions i, eventualment, reflexions.