Manual d'ús

4.4.10. Expressió del temps, de la probabilitat i de la hipòtesi