Manual d'ús

1.1.6.2. Entrevistes

Les nostres entrevistes tenen l’objectiu d’obtenir informació i aprofundir en un aspecte informatiu d’interès o en la personalitat de l’entrevistat.

Contextualitzem les entrevistes. Expliquem qui és la persona entrevistada i per què l’entrevistem.

Informem les persones que volem entrevistar de les característiques de la seva intervenció.

Amb caràcter general, no facilitem qüestionaris previs ni pactem les preguntes amb les persones que volem entrevistar. En el cas d’entrevistes gravades, no donem a les persones entrevistades l’oportunitat d’esmenar o canviar respostes. Tampoc admetem peticions per supervisar el material abans de difondre’l. En situacions extraordinàries, si ho justifica l’interès informatiu, el responsable corresponent pot autoritzar una excepció. En aquest cas, n’informem l’audiència.

En els mitjans interactius fem habitualment entrevistes per escrit, per exemple, mitjançant el correu electrònic, en les quals facilitem un qüestionari a l’entrevistat, que posteriorment respon també per escrit.

No acceptem cap mena de condició o restricció sobre l’entrevistador ni sobre els aspectes que es tractaran a l’entrevista. En són una excepció els fets relacionats amb la intimitat de la persona entrevistada si aquesta intimitat no té una rellevància pública.

Repreguntem als entrevistats si no ens contesten allò que els hem preguntat i considerem que és un aspecte essencial de l’entrevista, però no els burxem per forçar respostes ni els fem dir el que no volen dir.

Ens documentem de manera exhaustiva i rigorosa per abordar les entrevistes amb els coneixements necessaris. Demostrem interès pel que preguntem, seguim el fil de les respostes i evitem hipotecar-nos per un guió de preguntes previ.

Tractem els entrevistats amb respecte. Som incisius, sense necessitat de ser agressius, de caure en l’insult ni de fer acusacions no documentades. No fem servir les entrevistes com a pretext per atacar els entrevistats, enfrontar-nos-hi o posar-los en evidència gratuïtament. No som ni excessivament familiars amb les persones entrevistades ni injustificadament distants.

Les preguntes han de ser curtes, clares i concretes. Darrere de llargues exposicions a l’hora de preguntar, l’audiència i les persones entrevistades poden perdre el fil i no entendre què els estem demanant.

Deixem que la persona entrevistada s’expressi amb comoditat. Per a l’audiència, són interessants els seus arguments, idees i opinions, no pas els nostres. Només la interrompem si considerem que ens contesta amb evasives o fa respostes llargues i incomprensibles.

Tractem les persones entrevistades de tu o de vostè depenent del context, més o menys formal, en què se situï l’entrevista. Considerem que tutejar no vol dir necessàriament faltar al respecte. També procurem que un tracte massa cordial per part de l’entrevistador cap a l’entrevistat no faci perdre credibilitat al mitjà.

No paguem les persones que entrevistem en els espais informatius. Només cobrim les despeses que suposi la contribució, com ara viatges, hotel, àpats i trasllats.

Quan fem entrevistes audiovisuals d’especial interès i no les emetem íntegrament a la televisió o la ràdio, les publiquem senceres a internet.

Tret de casos excepcionals i justificats, evitem entrevistar la mateixa persona el mateix dia i a diferents espais del mateix canal. També evitem concentrar en un mateix dia i un mateix canal entrevistes a persones diferents però que pertanyen a una mateixa entitat o que tenen el mateix punt de vista sobre un afer determinat si això desequilibra la informació. La direcció del mitjà s’encarrega de posar els mecanismes de coordinació necessaris per evitar-ho.