Manual d'ús

1.6.4. Criteris professionals en els continguts culturals i de divulgació

Els nostres programes culturals i de divulgació, tant els de producció pròpia com els de producció aliena o compartida, segueixen els nostres principis professionals de veracitat, rigor i equilibri.