Manual d'ús

1.5.2.2. Criteris de locució i presentació

Radio

L’estil de locució de les emissores i els programes musicals està relacionat amb el format, tant pel que fa al gènere musical predominant, que ja marca un determinat to en la comunicació, com pel que fa a l’audiència a la qual s’adreça.

Per regla general, presentem les peces abans que comencin a sonar i n’oferim les dades bàsiques: el nom de l’artista o el grup que interpreta el tema, el compositor, si la dada és rellevant, i el títol de l’obra.

Les presentacions i les recollides, que es fan després del tema, han de ser breus i concises, adequades a la franja horària, al to i a la formalitat de l’espai, i compensades en relació amb la música. Afavorim una comunicació directa, pròxima a l’oient, sense renunciar al rigor de la informació i evitant, per regla general, els comentaris frívols o insubstancials. Depenent del context, podem afegir dades complementàries sobre l’artista, el compositor o la peça musical, o sobre la manera d’obtenir-ne més informació.