Manual d'├║s

2.1.4. Continguts televisius

Televisi├│

Totes les persones que prenen part en el procés de producció de continguts televisius tenen la responsabilitat d’oferir el millor producte possible, cadascuna en el seu àmbit.

Direcció, realització i producció dissenyen i governen, de manera conjunta, la preproducció, producció i postproducció d’un programa atenent els criteris tècnics, artístics i d’eficiència que requereix cada espai.