Situacions de dolor

La vivència del dolor és una experiència íntima que tractem amb el màxim respecte.

A les informacions sobre delictes, accidents o catàstrofes evitem recrear-nos en el dolor de les víctimes i del seu entorn afectiu.