Regals

Els professionals i directius dels mitjans de la CCMA refusen tota mena de regals, tant en metàl·lic com en espècie.