Llibertat professional

Vetllem perquè els nostres professionals treballin amb responsabilitat, independència i llibertat de creació, sense altres límits que els que marquen la legislació vigent i aquest llibre d'estil.