Independència

Seleccionem les notícies que difonem basant-nos en el seu interès informatiu, sense cap restricció o inclusió derivada de compromisos o demandes de qualsevol agent, d’una sobrevaloració o infravaloració de les fonts informatives, d’endogàmia dels mitjans o de concessions i seguidisme informatiu.