Dramatitzacions i recreacions

Per norma general, les informacions que elaborem no incorporen escenes de ficció fetes expressament. Si en casos excepcionals n’inclouen alguna, cal que ho autoritzi el responsable d’informatius del mitjà i ho hem d’indicar de manera clara.

No es consideren ficció les escenificacions d’accions habituals que suposin un recurs d’imatge o de so per a la peça informativa i no en siguin el fonament.