Contextualització i fonts

Recorrem a fonts informatives diverses dins dels col·lectius d’immigrants per poder interpretar i reflectir la realitat amb objectivitat, i contextualitzem la informació per ajudar a interpretar la immigració.