Disposicions preliminars

A. DEFINICIÓ

El llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) estableix el marc editorial, el marc lingüístic i les normes periodístiques i professionals dels diversos mitjans que la integren: televisió, ràdio, internet i altres plataformes.

El llibre d'estil de la CCMA es compon de la GUIA EDITORAL, del MANUAL D'ÚS de cada mitjà i del portal lingüístic corporatiu ésAdir.

Els grans principis d’actuació i el marc editorial dels mitjans de la CCMA s’estableixen en la GUIA EDITORIAL.

El MANUAL D'ÚS és la concreció de la GUIA EDITORIAL i exposen la pràctica de la producció i difusió de continguts segons el mitjà que s’utilitza en cada cas. El MANUAL D'ÚS completa la GUIA EDITORIAL amb més detalls i matisos i no s’hi contraposa. En cas de dubte, la GUIA EDITORIAL és la primera en prelació d’autoritat.

El marc lingüístic s’expressa al lloc web ésAdir, que esdevé així la referència lingüística del LLIBRE D'ESTIL de la CCMA. El portal ésAdir recull els criteris lingüístics que al llarg dels anys han consolidat un model de llengua basat en la correcció i l’adequació. És obert a la comunitat de professionals de la llengua i al conjunt de la ciutadania.

El marc jurídic en el qual la CCMA produeix i difon continguts està regulat per la llei de la comunicació audiovisual de Catalunya, la llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la legislació vigent aplicable en cada cas.

El LLIBRE D'ESTIL de la CCMA està disponible a internet i és accessible a tota la ciutadania.
 
B. APLICACIÓ

Àmbit

Aquest LLIBRE D'ESTIL vincula els directius, treballadors i col·laboradors fixos o eventuals de tots els mitjans de la CCMA, sigui quina sigui la seva relació contractual amb les empreses del grup.

Obligacions

El Consell de Govern aprova el LLIBRE D'ESTIL i la direcció de cada mitjà de la CCMA en el seu àmbit competencial tenen l’obligació de difondre’l, complir-lo i fer-lo complir íntegrament. Tot el personal l’ha de conèixer i complir.

Control

La CCMA estableix els mecanismes necessaris per garantir el compliment del LLIBRE D'ESTIL als seus mitjans.

C. VIGÈNCIA I ACTUALITZACIÓ

Qualsevol modificació del LLIBRE D'ESTIL es fa amb l’aprovació del Consell de Govern de la CCMA.

La iniciativa per a qualsevol modificació del LLIBRE D'ESTIL la pot tenir el Consell de Govern o la direcció de cada mitjà.

Els criteris lingüístics expressats al portal ésAdir s’actualitzen i s’adapten autònomament en la mesura de les necessitats, sempre que això no impliqui modificar la resta del LLIBRE D'ESTIL.

Les direccions dels mitjans estableixen els mecanismes necessaris per garantir la coordinació entre el MANUAL D'ÚS i l'ésAdir, amb la finalitat de mantenir la coherència i la unitat de criteri.

Queda derogada la carta de principis per a l’actuació dels mitjans de comunicació de la CCRTV i qualsevol altre document de la CCMA sobre principis i estil anterior a l’aprovació d’aquest LLIBRE D'ESTIL, exceptuant-ne l’estatut professional dels mitjans de comunicació de la CCMA.