Manual d'ús

2.4.6.1.5.2. Números romans

En textos exclusivament orals no fem servir números romans. En general, els escrivim amb lletres, però també podem fer servir números aràbics.

   
el segle XIX el segle dinou / 19

el papa Joan Pau II

el papa Benet XVI

el papa Joan Pau segon

el papa Benet setze / 16

TEMES:
Rigor Qualitat Material informatiu Llenguatge Llengua
Anar al contingut