GUIA EDITORIAL

1.1.2.2.2. Model de llengua

Garantim un ús correcte de la llengua, no discriminador de les variants fonètiques, lèxiques i morfològiques territorials i adaptable als diversos registres, per assegurar una comunicació eficaç amb l’audiència.
Reconeixem l’autoritat normativa de l’Institut d’Estudis Catalans i apliquem un model de llengua actual, àgil i flexible que ens permeti satisfer les necessitats que es generen en cada situació comunicativa.

TEMES:
Llengua
Anar al contingut