GUIA EDITORIAL

1.1.1.1. Missió institucional

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en compliment de la llei de la comunicació audiovisual de Catalunya, de la llei de la CCMA, del mandat del Parlament i d’acord amb el contracte programa vigent, té encomanada la missió d’oferir un servei públic audiovisual de qualitat en català, compromès amb els principis ètics i democràtics, i amb la promoció de la cultura i de la llengua catalanes, i de l’aranès.

L’objectiu de la CCMA és produir i difondre continguts que atenguin les necessitats democràtiques, socials i culturals de la ciutadania, amb la vocació de tenir la màxima acceptació i de ser model de qualitat i de credibilitat.

La producció i difusió de continguts audiovisuals a través de les empreses de la CCMA es fa amb criteris d’independència, professionalitat i eficiència en la gestió de recursos, i amb cohesió interna corporativa.

La CCMA contribueix a normalitzar l’ús de la llengua i a consolidar el català estàndard oral i escrit, amb respecte per la variació dialectal. El seu model de llengua engloba les diferents varietats geogràfiques i de registre, adaptades a les diferents situacions comunicatives, per arribar a un públic ampli i heterogeni.

TEMES:
Independéncia Imparcialitat Servei públic Qualitat Llengua Entreteniment Educació Cultura Aranès
Anar al contingut