Manuals d’estil de la televisió

Manual d'estil de la televisió

El Consell de Garanties Estatutàries ha avalat la constitucionalitat del Projecte de llei de consultes populars, que es preveu que s'aprovi en el pròxim Ple del Parlament. El Consell de Garanties Estatutàries ha avalat la constitucionalitat del Projecte de llei de consultes populars, que es preveu que s'aprovi en el pròxim Ple del Parlament.El Consell de Garanties Estatutàries ha avalat la constitucionalitat del Projecte de llei de consultes populars, que es preveu que s'aprovi en el pròxim Ple del Parlament.