2. Manual d'ús

2.2.1.5.1. Vistiplau per a l'emissió

Televisió

El realitzador verifica i es responsabilitza de la qualitat del senyal d’una transmissió en directe, d’un programa o del material preparat per a difusió.

El productor és el responsable de fer arribar al control de continuïtat el senyal en directe d’un programa o esdeveniment o del lliurament del contingut en el suport preparat per a difusió quan l’espai és enregistrat.