2. Manual d'ús

2.4.3.1.4.2.1. Usos lingüístics en la ficció de producció pròpia

Televisió

En els espais dramàtics de producció pròpia, la llengua d’ús habitual dels personatges és el català. En el cas que, en una obra ambientada en territoris de parla catalana, hi apareguin personatges que no parlen català, els catalanoparlants no canvien de llengua, sempre que això no contradigui la versemblança.
 
La barreja de llengües pot formar part de la caracterització d’alguns personatges i pot servir per reflectir la diversitat de la nostra societat. Incorporem personatges de fora de Catalunya que parlen català com a mostra d’integració al país. Aquests recursos no han de comprometre la nostra missió normalitzadora ni han d’afectar el nostre model de qualitat lingüística.

Més »

Les intervencions de personatges d’expressió no catalana, en general, es tradueixen per subtitulació, tret que siguin en castellà.
 
Procurem que els espais dramàtics reflecteixin la diversitat dialectal dels diferents territoris del domini lingüístic de manera versemblant.